Abdij Lilbosch - Echt

Cisterciënsermonniken

Gasten
 

Bezoekers 
 

De Abdijkerk is een plaats van stilte en gebed; daarvoor is zij vrij toegankelijk:
op zondagen: 6.30 uur – 18.30 uur (niet: tussen 13.00 uur en 14.00 uur.)
op weekdagen: 6.30 uur – 8.30 uur 

Voor deelname aan de diensten op overige uren kunt u aanbellen aan de Abdijpoort:

tussen 8.00 uur en 20.00 uur. U kunt aanbellen tot 10 minuten vóór de aanvang van
de diensten. (zie ook onze dagorde)    

De Abdijkerk en de Abdij zijn niet te bezichtigen.
Wel kunt u de dag door een kaarsje opsteken in de Bunkerkapel.
Of onze Abdijwinkel bezoeken; let u op de openingstijden.