Abdij Lilbosch - Echt

Cisterciënsermonniken

Gasten

 

Ons gastenhuis is vanwege het Coronavirus 

beperkt geopend.


Dagorde voor de gasten              
 

De kloostergemeenschap verwacht van de gasten dat ze dagelijks een of méér van de gebedsdiensten
met haar meevieren. Iedereen is altijd welkom bij alle diensten in onze Abdijkerk. Ook buiten de diensten
om kunt u er altijd terecht. In de kerk bevindt zich een aparte meditatie-ruimte. 

  

dinsdag tot en met zaterdag

04:30           Metten
07:00           Lauden en Eucharistieviering 
08:00           ontbijt en afwas
10:00           koffie en thee 
12:00           Middagofficie 
12:30           warme maaltijd en afwas 
15:00           koffie en thee 
17:30           Vespers 
18:15           avondmaaltijd en afwas 
20:00           buitendeur wordt afgesloten 
20:30           Completen 
22:00           Stilte 

 

Zon- en feestdagen: 

04:30           Metten
07:00           Lauden 
08:00           ontbijt en afwas 
10:00           Eucharistieviering 
11:00           koffie en thee 
12:00           Middagofficie
12:30           warme maaltijd en afwas 
15:00           koffie of thee
17:00           Vespers, Eucharistische Aanbidding en Completen 
18.15           avondmaaltijd en afwas
20.00           buitendeur wordt afgesloten 
22.00           Stilte