Abdij Lilbosch - Echt

Cisterciënsermonniken

Een lange traditie


“Onder geleide van het Evangelie”
  

Wij mogen in een traditie staan. Een traditie met Jezus Christus als brandpunt. Vooral de apostelen
en evangelisten hebben Jezus van Nazareth bekend willen maken aan iedereen die maar van Hem 
wilde horen. Sindsdien kunnen mensen geroepen worden tot een leven van evangelische eenvoud 
en volmaaktheid.   

God heeft Zijn liefde voor de mensen bekend gemaakt en wil Zelf gekend en bemind zijn. Er is met
andere woorden een gekend worden en kennen, dat al die eeuwen is doorgegeven. Die kennis bestaat
voor ons in het hebben van een persoonlijke band met God. In het ontwikkelen van een liefdesrelatie. 

Een mens heeft begeleiding nodig. Hij moet worden binnengeleid in de
kunst die het leven is. Monniken kiezen daar uitdrukkelijk voor. In de Proloog
van zijn monnikenregel (Regel van Benedictus, proloog 21) schrijft Benedictus:
"...gaan wij dan, onder geleide van het evangelie, voort op zijn wegen, om Hem
te mogen aanschouwen, die ons naar zijn Rijk geroepen heeft”. 
   
Iedere dag ontmoeten wij God in het Evangelie, als daaruit wordt voorgelezen
of gezongen in de gebedsdiensten. Ook krijgen wij er lessen over en lezen
we er vaak uit in onze cel. We leren teksten uit ons hoofd en dragen ze, de dag
door, met ons mee om ze te overwegen en er uit te leven. Het evangelie schenkt 
ons een Godservaring: het zet ons in beweging, om Jezus na te volgen. We leren
er God door kennen die altijd meer en ánders is dan we al menen te weten, en het voert ons tot zelfkennis.