Abdij Lilbosch - Echt

Cisterciënsermonniken

Een lange traditie
 

Onze Orde vandaag 
 

Onze Orde begon in Frankrijk (Citeaux, 1098), maar ze is vandaag verspreid over de hele wereld.
Na het Tweede Vaticaans Concilie heeft de Orde getracht haar leven in te bedden in een steeds
veranderende wereld door zich te bezinnen op haar ‘charisma’ (oorspronkelijke inspiratie) en haar
‘constituties’ (praktisch toegepaste beginselen). Dat resulteerde  in de eerste plaats in een grotere
bewustwording van- en waardering voor haar eigen  spirituele erfgoed, maar ook in de erkenning
dat naar andere culturen toe, een grotere graad van pluriformiteit noodzakelijk was. In de vele delen
van de wereld mocht niet star worden vastgehouden aan een Europese denk- en leefwijze. 
 

Hoewel elk huis afzonderlijk een zekere mate van autonomie geniet,
is het verantwoording schuldig aan het huis van waaruit het ontstaan
is: in de tweejaarlijkse ‘visitatie’  komt de abt daarvan op bezoek. De
gesprekken met elk lid van de gemeenschap leiden tot op te stellen ‘huisrapporten’, die in het driejaarlijkse Generaal Kapittel ter sprake
komen.  Dan verzamelen zich voornamelijk alle abten en abdissen van
alle huizen. Deze  vergadering is het hoogste gezag in de Orde. Ze
duurt zo’n drie weken en wordt voorgezeten door Vader Generaal, die
ook met zijn raad het dagelijks bestuur vormt, zetelend in Rome.                                                                                                                           
Paradoxaal is dat de Orde zowel groeit als krimpt. Wereldwijd is het aantal huizen toegenomen: van 82
in 1940 naar 170 in het begin van de huidige eeuw. In diezelfde periode is het aantal monniken en monialen afgenomen met 20%. We zijn nu met bijna 2000 monniken en iets minder dan 1700 monialen; 
dat geeft een gemiddelde van 23 leden per communiteit, minder dan de helft ten opzichte van voorgaande 
tijden. De gemeenschappen in Azië, Afrika en Latijns Amerika groeien; terwijl die in Noord Amerika en 
en Europa juist kleiner worden. 

                                                                                                          link naar de website van onze Orde