Abdij Lilbosch - Echt

Cisterciënsermonniken

Het abdijgebouw


De omgeving


Onze abdij is gelegen in het midden van de provincie Limburg, daar waar Nederlands Limburg op de
kaart bijna op z’n smalst is. Enkele kilometers ten oosten van de abdij ligt de Duitse grens. In het westen
ligt het stadje Echt en iets verderop stroomt de rivier de Maas, met aan de overzijde België. 

Het gebied waar de eerste monniken van onze abdij  zich vestigden is
van oorsprong vrij moerasachtig en gelegen aan de rand van het Haeselaarsbroek.  Door ontginningen werd het domein vruchtbaar 
gemaakt. Enkele kwel- en moerasgebieden herinneren nog aan die 
oude tijd. Door de manier waarop de monniken landbouw bedrijven is 
er gaandeweg een zeer waardevol cultuurlandschap ontstaan. 

Het is telkens weer verrassend om te merken hoe in dit landschap ook
zeldzaam geworden diersoorten, zoals libellen, vleermuizen, boomkikkers, dassen en hamsters, hun ruimte innemen.  Van alle in Nederland in het wild levende zoogdieren komt liefst 70% voor op ons domein.  

Vanuit de doorgaande weg worden de abdijgebouwen grotendeels  aan het oog onttrokken door grote
bomen. Een lange oprijlaan aan weerszijden omgeven door oude kastanjebomen, door onze broeders
geplant  tijdens de Eerste Wereldoorlog, leidt vanaf de weg recht naar de poort van de abdij.