Abdij Lilbosch - Echt

Cisterciënsermonniken

Ons monnikenleven Monastieke arbeid

 
Naast koorgebed en geestelijke lezing vormt ook de dagelijkse arbeid een belangrijk  facet van het
monastieke leven. De arbeid staat niet los van ons gebedsleven. Goede monastieke arbeid maakt deel
uit van het contemplatieve leven. Ze is een voortzetting van- en een voorbereiding op het gebed. Juist
handenarbeid  houdt de geest vrij om zich op de Heer te richten. Ze draagt bij aan de balans van lichaam
en geest in ons bestaan en wordt tot een ononderbroken gebed.
Maar wel geldt de afspraak: zodra de klok luidt wijkt ons werk voor het gezamenlijke koorgebed.

Daarnaast is arbeid voor ons belangrijk omdat ook  wij -zoals iedere
sterveling-  willen werken voor ons eigen levensonderhoud. Ieder van ons
draagt daar naar eigen vermogen aan bij.

Als monniken van Abdij Lilbosch willen wij leven van het werk van onze
handen, in eenheid met de ons omringende natuur. We bebouwen onze
akkers, houden kloostervarkens, kippen en bijen, telen groente en fruit.
Ook produceren wij eigen likeuren. Daarnaast zijn er allerlei werkzaamheden
in en rondom het huis en dragen wij zorg voor onze gasten.

Elke arbeid kan bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling, zij geeft kansen voor onderlinge dienstbaarheid
en kan de saamhorigheid van de gemeenschap bevorderen.