Abdij Lilbosch - Echt

Cisterciënsermonniken

Ons monnikenleven

 

Stilte
 

“Luister, mijn zoon, met de oren van je hart..” Zo luiden de eerste woorden van onze kloosterregel.  
Met deze woorden heeft de H.Benedictus de toon gezet voor onze levenswijze.
Om te kunnen luisteren met je hart, zijn stilte en eenzaamheid van vitaal belang. Het is nu eenmaal
moeilijk om Gods stem te beluisteren te midden van lawaai en drukte.  
Maar in de stilte word je zijn Aanwezigheid gewaar.
 

Wij betrachten de stilte daarom ook in al ons werk: in de boomgaard,
in de keuken, in het washuis, de stallen, in de groentetuin, de bibliotheek
of op het land.  Alles wat de monnik doet, probeert hij luisterend te doen.
Zo wordt heel ons leven een gebed.
Door te blijven in de verborgenheid en de eenzaamheid komt de monnik
thuis in zijn eigen hart.
En dat is niet alleen de plaats waar hij verenigd wordt met de Ene God
die hij zoekt, maar ook de  plaats waar hij de hele wereld ontmoet en
ervan leert houden.