Abdij Lilbosch - Echt

Cisterciënsermonniken

Onze Bedrijven
 

Agrarisch natuurbeheer
 

Ons landbouwdomein volgt voor een groot deel een slenk langs het prehistorische hoogterras van de Maas.
Eeuwen lang was daaruit een gebied van moeras- en broekgronden geworden. Ná de ontginningen zijn op
diverse plekken nog restanten van de oude situatie herkenbaar. En ook zorgt het hoogterras van de Maas voor kwelwater, zodat er bronnetjes ontstaan en kleine beekjes. Deze monden nu uit in de Pepinusbeek, oorspronkelijk
een gegraven ontwateringskanaal, maar intussen omgevormd tot een natuurlijke, meanderende beek die dwars
door ons domein loopt. Door de kwel heeft het water in poelen en beekjes vaak een unieke kwaliteit, die vele
plant- en diersoorten aantrekt.

Wij beheren deze gronden met grote aandacht voor landschap en milieu.
Daarom heeft onze landbouw steeds een meer extensief karakter, steeds zorgvuldig ingepast in deze unieke omgeving. Eén van de vruchten daarvan
is een grote rijkdom aan soorten wilde planten en dieren. Daaronder verreweg
de meeste zoogdiersoorten die in Nederland voorkomen, en vrijwel alle libellensoorten.

Door ons domein lopen enkele wegen welke - behalve de landbouwweg onmiddellijk achter de abdij - voor gasten en bezoekers vrij toegankelijk zijn.
Ook is er een wandelpad langs een gedeelte van de meanders van de Pepinusbeek.